breadcrumbs_revolution_theme

Типовий договір поставки

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом ФОП ЖУРОВ В.О.

№ 20/12-001 від « 01 грудня » 2020 року

 

 

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПОСТАВКИ

 

м. Київ

Дата затвердження « 01 грудня » 2020  року

Дата введення в дію « 01 грудня » 2020 року

 

 

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ Журов Володимир Олексійович, що далі іменується Постачальник, з однієї сторони, та будь-яка особа, яка прийняла умови цього Договору публічної оферти — Покупець, з іншої сторони, надалі разом — Сторони, уклали цей Публічний договір поставки (надалі — «Договір» або «Публічний договір»), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Постачальника, про наступне.

 

1. ПРЕАМБУЛА

1.1. Договірні відносини між Постачальником і Покупцем оформляються у вигляді Договору публічної оферти. Натискання на сторінці Сайту у відповідному розділі кнопки “Оформити замовлення”, означає, що Покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа — підприємець), згідно чинного законодавства, взяв до виконання умови Договору публічної оферти, які вказані нижче.

1.2. Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа — підприємець). При повній згоді з Договором Покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати та доставки товару Постачальником, відповідальність за невиконання, неналежне виконання умов цього Договору.

1.3. Умови пропозиції (оферти) щодо укладання цього публічного Договору, так само як і умови публічного Договору, є однаковими для всіх Покупців.

1.4. Для кожного Покупця Договір набуває чинності з моменту натискання на кнопку “Оформити замовлення”, яким Покупець надає згоду здійснити покупку наявного у Постачальника Товару.

1.5. Укладання цього публічного Договору (акцепт Покупцем оферти Постачальника) вважається беззастережним та повним прийняттям Покупцем всіх умов цього публічного Договору без виключень, в тому числі істотних умов, а також вступом у відповідні договірні правовідносини із Постачальником.

1.6. Постачальник має право в односторонньому порядку вносити зміни та доповнення до даного Договору. Розміщення Договору, змін та додатків до нього відбувається в мережі Інтернет за адресою Інтернет-магазину: sport90-60-90.com

1.7. Покупець не може запропонувати свої умови Договору.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

2.1. Постачальник зобов'язується передати у власність Покупцеві, а Покупець зобов'язується прийняти продукцію (далі за текстом Договору — Товар) на умовах, визначених в цьому Договорі.

2.2. Покупець самостійно та на власний розсуд обирає в Інтернет-магазині наявний, запропонований до продажу Товар та натискає кнопку «Додати до кошика» та самостійно заповнює і направляє Постачальнику форму «Оформлення Замовлення», в якій, зокрема, обов’язково вказує своє прізвище, ім’я та по-батькові, свій контактний телефон, адресу своєї електронної пошти, обраний спосіб оплати, обраний спосіб та бажане місце доставки Товару (у випадку, якщо Покупець бажає отримати Товар з доставкою), прізвище, ім’я та по-батькові отримувача Товару.

2.2. Після заповнення форми «Оформлення Замовлення», Покупець обов’язково уважно ознайомлюється з усіма умовами цього Договору і, у випадку Акцепту цих умов в повному обсязі – натискає кнопку «Оформлення Замовлення», що вважається фактом направлення Покупцем відповідного Замовлення на обраний Товар, а також беззастережним та повним прийняттям Покупцем всіх умов цього Договору.

2.3. Натисканням на кнопку «Оформлення Замовлення» Покупець підтверджує, що він повідомлений Постачальником про місцезнаходження та режим роботи Інтернет-магазину Постачальника, про Товар (зокрема ціну, основні характеристики та споживчі властивості Товару, гарантійний строк на Товар), умови оплати і доставки Товару, порядок прийняття претензій, тощо.

2.4. Натисканням на кнопку «Оформлення Замовлення» Покупець підтверджує, що він в повному обсязі та належним чином у відповідності до вимог законодавства України одержав всю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про обраний ним Товар, що повною мірою забезпечило можливість свідомого вибору Товару.

2.5. Строк обробки Постачальником Замовлення на Товар становить до 2 (двох) робочих днів з дати оформлення Покупцем Замовлення.

2.6. Протягом строку, встановленого п. 2.5 цього Договору, Постачальник зобов’язується:

- перевірити та підтвердити наявність Товару і в випадку, якщо він є на складах, присвоїти Замовленню порядковий номер. В разі, якщо товар закінчився і його немає, то Постачальник  повинен повідомити Покупця;

- направити на адресу електронної пошти, вказану Покупцем у Замовленні на Товар, про обробку цього Замовлення на Товар, в якому вказується порядковий номер цього Замовлення на Товар, присвоєний Постачальником, та інформація про строк доставки замовленого Покупцем Товару (якщо Покупець замовив Товар з доставкою) або іншим способом, зокрема, шляхом телефонного зв'язку, проінформувати Покупця про прийняття Замовлення в роботу.

2.7. У випадку, якщо Покупець у Замовленні на Товар обрав безготівковий спосіб оплати Товару, то протягом строку, встановленого п. 2.5 цього Договору, Постачальник зобов’язується направити на зазначену Покупцем у такому Замовленні адресу електронної пошти рахунок на оплату замовленого Покупцем Товару.

2.8. Постачальник має право відхилити Замовлення в разі фактичної відсутності Товару на складі, шляхом надсилання електронного повідомлення Покупцю. В такому випадку права і обов'язки Сторін, пов'язані з продажем, доставкою і передачею замовленого Товару Покупцю і оплатою його Постачальнику передбачені даною офертою, припиняються, а вартість Товару, оплачена Покупцем банківською картою онлайн, повертається на карту, з якої була проведена оплата.

2.9. З огляду на специфіку візуального відображення різних Товарів на екрані монітора (екрані мобільного пристрою), деякі кольори можуть незначним чином відрізнятися від кольорів реальних зразків.

2.10. Покупець має право замовити Товар з індивідуальними характеристиками (вказані Покупцем з врахуванням рекомендацій Постачальника). Можливість виготовлення та поставки Товару з індивідуальними характеристиками додатково повідомляється Постачальником Покупцеві. При цьому, у випадку оформлення Замовлення на Товар з індивідуальними характеристиками, Покупець зобов’язаний здійснити 100% передоплату за такий Товар.

 

3. ЦІНА ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

3.1. Ціна на Товар вказана на сайті Інтернет-магазину в національній валюті України (гривня) за одиницю Товару згідно з установленим прейскурантом. Ціна Договору визначається шляхом додавання цін всіх обраних Товарів поміщених у віртуальний кошик та ціни доставки, яка визначається в залежності від способу доставки відповідно до умов Договору.

3.2. Постачальник залишає за собою право змінювати ціну Товару до моменту оформлення Замовлення без попередження Покупця.

3.3. Остаточною є ціна, зазначена у відповідному розділі на сайті Інтернет-магазину при безготівковому розрахунку банківською картою, або ціна, зазначена у відповідному розділі на сайті Інтернет-магазину на момент отримання Покупцем номера рахунку при оплаті за допомогою платіжних терміналів, або ціна, зазначена в виставленому рахунку.

3.4. Вартість Замовлення може змінюватись в залежності від ціни, кількості чи номенклатури Товару.

3.5. Розрахунки між Сторонами щодо умов цього Договору здійснюються у національній валюті України одним із зазначених способів:

3.5.1. шляхом перерахування Покупцем відповідної грошової суми на розрахунковий рахунок Постачальника у відповідності з банківськими реквізитами, зазначеними у рахунку на оплату відповідного Товару, наданого/надісланого Покупцю Постачальником;

3.5.2. готівкою уповноваженій особі Постачальника або представнику кур’єрської служби при отриманні Товару;

3.5.3. шляхом безготівкового розрахунку на Сайті Інтернет-магазину Постачальника.

3.6. У випадку здійснення Покупцем замовлення Товару з індивідуальними характеристиками, Покупець зобов’язаний здійснити оплату Товару на умовах 100% передоплати способом, передбаченим в п.3.5.1 цього Договору.

3.7. Якщо Покупець має намір здійснити оплату 100% вартості Товару в момент його доставки Покупцеві, Покупець зобов’заний протягом 2-х (двох) робочих днів з дати оформлення Замовлення здійснити оплату 100% вартості доставки Товару (згідно тарифів Постачальника або кур’єрської служби). Вартість доставки Товару повідомляється представником Постачальника Покупцеві після оформлення Товару Покупцем.

3.8. Датою оплати Покупцем вартості Товару вважається дата надходження відповідної суми грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника або представнику кур’єрської служби при отриманні Товару.

3.9. Перед здійсненням поставки Товару Покупцю, співробітники Інтернет-магазину, та/або кур'єр, та/або третя сторона, яка здійснює доставку замовленого Товару за дорученням Постачальника, має право вимагати від Покупця надати на ознайомлення документ, що підтверджує факт оплати Товару.

3.10. Невиконання Покупцем своїх зобов’язань щодо оплати замовленого ним Товару, вважається односторонньою відмовою Покупця від цього Договору в повному обсязі, що, відповідно, має наслідком припинення в повному обсязі всіх зобов’язань Постачальника, що виникли внаслідок прийняття Покупцем пропозиції Постачальника щодо укладання цього Договору.

 

4. ПОРЯДОК ТА СТРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРУ

4.1. Доставка замовленого Товару здійснюється відповідно до умов, зазначених на сайті Інтернет-магазину в розділі «Доставка».

4.2. Доставка Товару здійснюється наступними способами:

- уповноваженим представником Постачальника;

- кур’єрською службою за рахунок Покупця;

- самостійне отримання Товару Покупцем за адресою, вказаною Покупцем на сайті Інтернет-магазину.

4.3. Якщо Покупець замовив Товар з доставкою, Постачальник зобов’язується у строк, вказаний у відповідному повідомленні про обробку Замовлення, але в будь-якому випадку не пізніше 10 (десяти) календарних днів з моменту укладання Покупцем цього Договору та здійснення Покупцем оплати вартості Товару та/або вартості доставки Товару, доставити Покупцю або Отримувачу Товару та вручити/передати замовлений Товар у місці доставки Товару, зазначеному Покупцем у відповідному Замовленні.

4.4.  Якщо Покупець замовив Товар з індивідуальними характеристиками, орієнтовний строк поставки такого Товару додатково повідомляється Покупцеві представником Постачальника під час обробки Замовлення та може бути змінений в односторонньому порядку в зв’язку з затримками  виробника Товару щодо передачі Товару Постачальнику. При цьому, Покупець не має права відмовитися від Товару з індивідуальними характеристиками та не має права вимагати повернення сплачених Постачальнику грошових коштів за такий Товар.

4.5. У разі доставки Товару Постачальником відповідальність за збереження Товару до моменту його передачі Покупцеві несе Постачальник.

4.6. У разі доставки Товару кур'єрською службою відповідальність за збереження Товару з моменту отримання Товару від Постачальника та до моменту його передачі Покупцеві несе кур'єрська служба.

4.7. У разі затримки доставки Товару не з вини Постачальника, термін доставки може бути продовжений на 10 (десять) календарних днів, за умови завчасного повідомлення Покупця про затримку шляхом подання відповідного повідомлення на електронну пошту Покупця або за телефоном, вказаним Покупцем. Таке подовження термінів не є порушенням зобов'язання за Договором.

4.8. Товар передається Покупцю або Отримувачу Товар в належним чином упакованому вигляді (в упаковці виробника Товару).

4.9. Разом із Товаром Постачальник передає Покупцю або отримувачу Товару:

- розрахунковий документ (квитанцію, товарний чи касовий чек) з відміткою про дату продажу (дату передачі) Товару;

- гарантійний талон на Товар.

4.10. Право власності на Товар переходить до Покупця звиключно за наступних умов:

- 100 (сто) % оплати вартості Товару в порядку та на умовах, встановлених цим Договором;

- передання Товару Покупцеві або іншому отримувачу Товару після пред’явлення Покупцем або отримувачем Товару документу, що посвідчує його особу.

4.11. У разі відсутності Покупця за адресою доставки, вказаної Покупцем в заявці в погоджений сторонами час або відмови Покупця від отримання Товару з необґрунтованих причин під час доставки, Постачальник має право оформити повернення Товару. Оплата за послуги доставки Постачальником не повертається.

4.12. У разі відмови Покупця від приймання Товару з індивідуальними характеристиками, Постачальник має право здійснити реалізацію Товару з індивідуальними характеристиками іншій особі. Повернення грошових коштів Покупцеві можливе виключно після продажу Товару з індивідуальними характеристиками іншій особі, та за вирахуванням додатково понесених Постачальником витрат на реалізацію Товару.

 

5. ГАРАНТІЙНІ УМОВИ

5.1. На всі Товари, придбані в Інтернет-магазині, поширюється гарантія Постачальника та/або виробника Товару. Термін дії гарантії вказаний в гарантійному талоні, виданому Покупцеві. Покупець зобов'язаний уважно ознайомитися з гарантійним талоном.

5.2. Гарантійний термін експлуатації на Товар починається з моменту переходу права власності на Товар Покупцеві і закінчується в термін, зазначений в гарантійному талоні. Гарантійний строк експлуатації Товару не збільшується на час перебування Товару в ремонті. Всі умови гарантії регулюються чинним законодавством України.

5.3. У разі виявлення протягом гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника Товару, та які унеможливлюють використання Товару за функціональним призначенням, Покупець протягом 10-ти робочих днів з дати виявлення істотних недоліків, має право, на свій розсуд, вимагати від Постачальника безоплатного усунення недоліків Товару (гарантійний ремонт).

5.4. Протягом гарантійного строку допускається і не є істотними недоліками:

- знос деталей (частин) Товару, а також його зовнішнього і внутрішнього покриття в процесі експлуатації.

- усадка або розтягнення матеріалів (тканин) Товару в процесі експлуатації в межах норми.

5.5. Гарантійні умови не поширюються на:

- Товар, що має сліди порушення експлуатації, в тому числі, але не обмежуючись, розриви, розтягнення, затягування, сліди ударів і механічних пошкоджень: вм'ятини, щербини, дрібні подряпини, сліди деформації, інші порушень правильної експлуатації Товару (вироби).

- пошкодження (зовнішні або внутрішні), викликані будь-яким механічним впливом, ударними або вібраційними навантаженнями, застосуванням зовнішньої сили до частин Товару, тріщини, відколи, подряпини, задираки поверхонь, деформації матеріалів і деталей тощо.

- пошкодження Товару водою (миючими засобами) в результаті порушення правил експлуатації.

- пошкодження внаслідок впливу на Товар їдких хімічних речовин або розчинників.

- Товар, який не має документів, які підтверджують придбання Товару, а також оригіналу  гарантійного талону.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з цим Договором та чинним законодавством України.

6.2. За порушення строку оплати, покупець зобов’язаний сплатити постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України від несплаченої суми за кожний день прострочення платежу.

6.3. Сплата стороною визначених цим договором та/або чинним в Україні законодавством штрафних санкцій (неустойки,

штрафу, пені) не звільняє її від обов'язку відшкодувати за вимогою іншої сторони збитки, завдані порушенням договору у

повному обсязі.

6.4. Сплата стороною штрафних санкцій та/або відшкодування збитків, завданих порушенням договору, не звільняє її від

обов'язку виконати цей договір в натурі, якщо інше прямо не передбачено чинним в Україні законодавством.

 

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. Сторона звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання є наслідком  дії Форс-мажорних обставин, що виникли після підписання цього Договору. Сторона, що посилається на Форс-мажорні обставини, повинна довести, що:

- Форс-мажорні обставини знаходяться поза контролем Сторони;

- настання таких обставин неможливо було передбачити при укладенні Договору;

- така Сторона після настання Форс-мажорних обставин не могла їх уникнути та подолати, і

- Форс-мажорні обставини не обумовлені діями (бездіяльністю) іншої Сторони.

7.2. Звільнення від відповідальності стосується тільки зобов’язань, виконанню яких прямо перешкоджають Форс-мажорні обставини, і таке звільнення діє тільки протягом строку, поки тривають такі Форс-мажорні обставини. Форс-мажорні обставини не є підставою для звільнення від відповідальності за порушення виконання платіжних (грошових) зобов’язань за цим Договором.

7.3. Сторона, що не може виконувати свої зобов’язання внаслідок дії Форс-мажорних обставин, негайно після настання таких обставин, але не більше ніж протягом 3 (трьох) робочих днів, повідомляє іншу Сторону про такі обставини. Наявність та тривалість Форс-мажорних обставин за вимогою іншої Сторони може бути підтверджена документом, який видається відповідним територіальним органом Торгово-промислової палати України. Сторона, яка посилається на дію Форс-мажорних обставин, повинна надати оригінал такого документу протилежній Стороні протягом 30 (тридцяти) робочих днів після настання таких обставин.

7.4. Якщо Форс-мажорні обставини тривають більше 3 (трьох) місяців або, як обґрунтовано можна очікувати, триватимуть більше 3 (трьох) місяців, то Сторони негайно починають переговори та погоджують внесення змін до цього Договору, що необхідні для забезпечення Сторонам можливості продовжити виконувати свої зобов’язання за цим Договором у спосіб, що як найточніше відображає їх первісні наміри.

 

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Всі спори, що виникають між Покупцем та Постачальником стосовно здійснення ними своїх прав та виконання ними своїх зобов’язань за Договором можуть бути урегульовані за вимогою однієї зі Сторін шляхом переговорів, мирових угoд і т.п. Спір, не урегульований шляхом переговорів, вирішується в суді за місцем перебування відповідача відповідно до чинного законодавства України.

 

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Покупець не має права односторонньої відмови від виконання умов цього Договору.

9.2. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

9.3. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою.

 

Реквізити Постачальника

ФОП Журов Володимир Олексійович

Юр. адреса: 08147, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул.Академіка Шалімова 63А, оф.85

Код ЄДРПОУ: 3089821370

Розрахунковий рахунок: UA863218420000026006020102256 в Банк АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 321842

e-mail: [email protected]

Телефон: (097) 927-09-28


 

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Згідно Закону України “Про захист персональних даних”, заповнюючи дані форми замовлення та проставляючи відмітку про ознайомлення з даною Політикою конфіденційності та обробки персональних даних (далі – Політика конфіденційності) Ви даєте згоду на обробку Ваших персональних даних з метою забезпечення реалізації цивільно-правових відносин користуванні інтернет-магазином Sport90-60-60.com.

Ви також погоджуєтесь з тим, що Власник персональних даних має право надавати доступ та передавати Ваші персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень, виключно, якщо при цьому не змінюється мета їх обробки та лише у випадках, передбачених даною Політикою конфіденційності та /або законодавством України.

Ми цінуємо Ваше право на особисте життя та нерозголошення Ваших персональних даних. Ця Політика конфіденційності – правила, якими користуються всі співробітники нашої компанії, та регламентує збір і використання персональних даних, які може бути запитані/отримані при заповненні реєстраційної форми.

  • Обсяг персональних даних

При заповненні реєстраційної форми (замовлення), Ви  надаєте для обробки свої персональні дані: ім’я, адреси, номера телефону, e-mail, банківські дані, тощо.

Такі дані ми отримуємо лише від осіб, які надають їх свідомо та з власного бажання.

Для того щоб отримати замовлення чи іншим чином взаємодіяти з нами, Ви повинні уважно ознайомитися з Вашими правами та обов’язками щодо обробки персональних даних, які зазначені в ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», уважно ознайомитися з даною Політикою конфіденційності, а також висловити свою повну згоду з їх умовами.

  • Мета збору персональних даних

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Ми можемо обробляти Ваші персональні дані для наступних цілей. При цьому одночасно можуть застосовуватися одна або кілька цілей:

  • Отримання заповненої реєстраційної форми та заповнення даних особистого кабінету. Ми можемо використовувати Ваші персональні дані для внесення даних до Вашого особистого кабінету, який Ви створили, для обробки Ваших запитів, або для інших цілей, які можуть існувати для досягнення кінцевої мети – задовольнити інтереси споживача, а також для запобігання та розслідування випадків шахрайства та інших зловживань.
  • Спілкування з Вами. Ми можемо використовувати Ваші персональні дані для зв’язку з Вами, наприклад повідомити Вас про зміну у наших продуктах або надіслати Вам важливі повідомлення та інші подібні повідомлення, що стосуються надання нами послуг, що було Вами зроблено та зв’язатися з Вами в цілях, пов’язаних з обслуговуванням споживача/клієнта.

Ми діємо відповідно до цієї Політики конфіденційності, на підставі чинного законодавства України.

Ми маємо право зберігати Персональні дані стільки, скільки необхідно для реалізації мети, що зазначена у даній Політиці або у строки, встановлені чинним законодавством України або до моменту видалення Вами цих даних.

  • Передача  персональних даних третім особам

Ми не продаємо, не передаємо та не розголошуємо персональні дані, яку отримуємо на нашому сайті, третім сторонам без Вашої попередньої згоди. Ми розкриваємо персональні дані лише у випадках визначених чинним законодавством України, а також:

  • Ми розкриємо інформацію в випадку запобігання злочину або завдання шкоди нам або третім особам;
  • Ми розкриємо інформацію третім особам, що надають нам технічну підтримку та послуги  (в тому числі з інтернет-еквайрингу) за допомогою яких Ви отримуєте інформацію на нашому сайті.

 

  • Місцезнаходження персональних даних

Власником персональних даних є Фізична особа-підприємець Журов Володимир Олексійович.

Персональні дані зберігаються в автоматизованих системах та на паперових носіях Фізичної особи-підприємця Журова Володимира Олексійовича за адресою : Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул.Академіка Шалімова 63А, оф.85.